Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-04-15
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (69KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социална политика на ЕС, европейско сътрудничество, трудово право, антидискриминация, здраве и безопасност, социална закрила, обществено здравеопазване, държави членки, държави кандидатки, Глава 13 “Социална политика и заетост”, европейски социален фонд

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Участието на България в общата социална политика на ЕС бе дискутирано основно в Глава 13 “Социална политика и заетост”.

Тази позиция на ЕС се основава на неговата обща позиция относно Конференцията за присъединяване проведена с България /CONF-BG 2/00/ и е подчинена на принципите за преговори, одобрени от конференцията /CONF-BG 5/00/, в частност:
“- всяко изразено мнение от която и да било страна по глава от преговорите, няма по никакъв начин да повлияе на позицията, която може да бъде взета по други глави;
- споразумения – дори частични – постигнати по време на хода на преговорите по главите, за да бъдат успешно прегледани, не бива да се считат за окончателни докато не бъде изготвено цялостно споразумение;”

ЕС подчертава колко е важно за България да се съобразява със Споразумението за асоцииране както и с Партньорство за присъединяване, които представляват основни елементи на засилената предприсъединителна стратегия. ЕС отбелязва, ангажимента на България, чрез Партньорство за присъединяване и Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕО, да доизгради съществуващите институции по заетостта и социалната политика и да се присъедини към европейското acquis в тази област. ЕС подкрепя България в процеса на поетапното хармонизиране на законодателството й с това на Общността, както и в усилията й да осигури ефективно изпълнение, като същевременно приема, че хармонизирането с тази част на acquis, ще изисква от България значителни инвестиции. Освен това, ЕС подчертава значението на социалното измерение на Съюза, консолидиран след Договора от Амстердам, както и това, че от датата на присъединяване ще се изисква срочно и пълно транспониране и изпълнение на законодателството в областта на социалната политика и заетост.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек