Социално осигуряване на фирмата

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-04-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на индустрията
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (36KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социално осигуряване, осигирител и осигурени лица, парично обезщетение за безработица, осигурителен стаж и доход, обезщетение при безработица, здравноосигурителна вноска

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Осигурени лица са всички работници и служители, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране във фирмата.

Осигурител е фирмата в ролята си на юридическо лице, което има задължение по закон да внасят осигурителни вноски за работниците и служителите си.

Регистрацията в Националния осигурителен институт се извършва служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

След периодично представените от работодателите данни в Националната агенция за приходите за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, пенсионно осигуряване и декларация за дължимите суми по тях общо за всички лица, подлежащи на осигуряване се изчислява окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата, работещи във предприятието. Той се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица и се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

Осигурителни права имат всички лица, които са подлежали на задължително осигуряване за всички рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца и не получават други доходи, било то пенсии или други и не са били осигурявани за тях. Осигуряването за безработица е задължително за всички работници и служители наети на трудов договор във фирма „Минерва Перник” АД. Вноските се правят върху брутния трудов доход и се разпределят в съотношение 3:1 в полза на работодателя.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек