Данъчно облагане на доходите на фирмите и отчитане на разходите за данък

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-10
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 74 стр.
Университет: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Специалност: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (73KB)          Html format .Html (41KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

теоретико-методични проблеми на данъците, данъчното облагане, данъчна политика на фирмите, видове данъци, данъчен контрол (ЗДДС, ЗОДФЛ), анализ на данъчното облагане на фирма "АРГОИНВЕСТМЪНТ" АД – Бургас, подобряване на данъчната политика.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целите, които си поставяме с разработването на настоящата дипломна работа във връзка с данъчната система и политика в конкретна фирма, както и практически анализ на разходите за данъци. Не липсва и личен коментар, актуални публикации, свързани с анализиране на данъчната обстановка през последните години и някои от промените в данъчните закони, имащи пряко или косвено отношение към развитието и усъвършенстването на данъчната система в България.

Основните насоки на поставените цели са в следните направления, а именно:

i. да се изясни теоретично и практически, свързано с икономическото положение в страната, същността и особеностите на данъка и данъчната система, както в цялостност, така и по отделни видове и отделни контролни органи в данъчната система;

ii. да се определят като цяло правните насоки на данъчната политика и в частност при извършването на данъчни нарушения, злоупотреби; степен на развитие на сивата икономика и възможните причини за избягване на данъчните задължения – политически, икономически или чисто технически;

iii. да се изяснят методите и средствата за данъчен контрол, както и да се направи кратко резюме на основното опредение за данъците и данъчната система, видове и характеристика на данъците (теоретичната част – първа глава от разработката е така структурирана, че да съответства на последващото практико-методическо разглеждане на данъчния контрол по отношение направените нарушения по отделните основни за страната ни закони и законодателни актове);

iv. в практическата глава са поставени цели да се анализират конкурентните позиции на конкретна фирма, както и да се направи анализ на данъчната й система и разходите, които тя прави за данъци;

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек