Данъчна система и данъчна политика

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-09-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 18 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчна система, данъчна политика, принципи и начини на данъчно облагане, поголовно облагане, прогресивно облагане, пропорционално облагане, данъчно бреме, имуществени данъци, патентен данък, акцизи, подоходни данъци, ДДС, преки и косвени данъци

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разграничаването на данъците на преки и косвени може да стане в зависимост от това дали засягат трайни обекти, или инцидентни факти и събития. В първия случай данъците са преки, а във втория косвени.

Най-често данъците се делят на преки и косвени в зависимост от обекта на облагане. Когато данъците имат за свой обект на облагане имущества, богатства или доходи, те се считат за преки. Когато с тях се облага производството на стоки или оказването на услуги, респективно реализираните обороти от дадени стоки или оказани услуги, и данъците се калкулират в цените на стоките и услугите, те се считат за косвени.

Преките данъци облагат имущества, богатства, доходи, фактори на производството но при неговото получаване или реализиране. Косвените данъци облагат дохода при неговото разходване за покупка на предмети за потребление и заплащане на услуги, в цените на които те предварително са включени.

По отношение на преките подоходни данъци, косвените са допълнителни, тъй като след като веднъж са обложени доходите при получаването им с преки данъци, при потреблението им те се облагат отново с косвени. При преките данъци облагането може да се свърже със социално-икономическото положение на данъкоплатеца, като се приложи прогресията. Облагането с косвени данъци е само пропорционално, поради което тези данъци имат антисоциален характер. Съотношението между двата вида данъци е приблизително 1:1.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек