Финансов анализ на “Балканкарподем” ООД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (152KB)          Html format .Html (83KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финансов анализ – вертикален, хоризонтален, конвенционален; “Балканкарподем” ООД; обращаемост на материалните запаси; рентабилност; парични потоци

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съставянето на отчета за паричните потоци се характеризира с определена последователност за установяване на парите “излезли” и “влезли” в дружеството. Несъмнено освен съставянето на отчета за информационните потребности на ръководството е необходимо да се направи и анализ на не¬говите резултати.

За съставянето на отчета за парични потоци на “Балканкарподем” ООД първо ще представим счетоводният му баланс и отчета за приходите и разходите, които са отправна точка в последващите стъпки.

Определяне на оперативния паричен поток

Първата стъпка от анализа на паричните потоци е тяхното изчисляване. Паричните потоци се формират от използването на краткотрайните активи, което е на практи¬ка е построяването (изчисляването) на оперативния паричен поток. То включва следните основни етапи:

1. Пари, получени от клиенти
Определянето на парите, получени от клиентите, започва с приходите от нетните продажби. Принципно, ако всички продажби през годината са плаща¬ни в брой, сумата на парите, която е получена от клиентите, ще е равна на сумата от годишните продажби. Но по-често в реалността, както е и при “Балканкарподем” ООД, продажби се извършват на кредитен принцип, което налага корекция на сумата на продажбите с измененията в сметките за вземанията. Целта на корекцията е да се установи чистата сума на паричните приходи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек