Държавни финанси.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-08-10
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(9 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Финанси
Цена:
18 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономически основи на данъчното облагане, принципи и механизми на данъчното облагане, видове данъци, държавен бюджет (същност, видове и структура), бюджетен дефицит и излишък, видове бюджетен дефицит, държавен дълг и неговото финансиране, последици от увеличаване на държавния дълг.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Данъкът в широк смисъл е трансфер на ресурси от данъкоплатци към публичната област в лицето на държавата, които имат принудителен характер. От тази гледна точка данъчното облагане представлява разпределение на данъчното бреме за финансиране на обществените разходи, в резултат на което намалява благополучието на пазарните участници.

Съществуват различни приходи при оценка същността на данъчното облагане.

- Юридически подход – данъкът се третира като конфискация на собственост.

- Морална интерпретация на данъка – данъчното облагане е средство, чрез което се взема от един и се дава на други. Или данъка е инструмент за осъществяване на социална справедливост в обществото.

- Трети подход – акцентът се поставя върху организационно – техническата страна на данъка и данъчното облагане във връзка с неговия размер, начин на плащане, обхват, видове и т.н

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек