Възникване, същност и функция на бюджета. Видове бюджети.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-11-27
Рейтинг:
2.8 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Специалност: Финанси
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (36KB)          Html format .Html (18KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на бюджета (юридически, етимологичен и икономически аспект), бюджетни функции и принципи, обхват на бюджета, видове бюджет (централен, местен), приемане и формиране на централния бюджет.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Бюджетът е най – обобщаващото понятие на финансите. В него намират отражение и се обединяват различните финансови методи и форми – разходи, приходи, данъци, заеми. В процеса на упражняването и изпълнението на бюджета всички тези външни самостоятелни методи и форми образуват единство, което намира изражение в провежданата обща финансова политика.

Терминът “бюджет“ първоначално се свързва с парите на краля и дословно означава – кралския чувал, в който се пази държавното съкровище. Смисълът, който се влага днес в думата “бюджет “ е малко по – различен. От началото на 19 век досега в общи линии господства тезата, че бюджетът не е това, с което се носят или , в което се съхраняват паричните ресурси, а финансов документ отразяващ държавните приходи и разходи.

Бюджетът е по скоро картина изобразяваща различни, извършвани последователно операции за определен период от време.

В условията на пазарно стопанство държавата и местните органи за управление изпълняват определени функции свързани с управлението, отбраната, поддържане на реда, здравеопазването, образованието, културата и т.н.

Чрез бюджетната система се осъществява съсредоточаване на част от националния доход в “ръцете “ на държавата и местните органи за управление с цел тяхното финансово осигуряване за изпълнение на възложените им задачи.

Акумулирането на необходимите финансови средства се осигурява чрез различни данъчни плащания, такси, имитиране на държавни ценни книжа, получени заеми, лихви и други постъпления в полза на бюджета.

Същността на бюджета може да се разглежда в три аспекта: етико-
логичен, юридически и икономически.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек