SWOT – анализ и избор на стратегическа алтернатива.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-11-05
Рейтинг:
3.6 1 2 3 4 5
(15 гласа)
Дължина: 8 стр.
Университет: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Специалност: Стопанско управление
Предмет: Основи на управлението
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (35KB)          Html format .Html (18KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

поле на приложение, етапи на изготвяне на SWOT анализ, видове стратегии в зависимост от вътрешните и външните фактори за фирмата; основни стратегически алтернативи: ограничен ръст, интензивен ръст, съкращаване, комбинация от трите.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Анализирането на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите (SWOT) на даден бизнес е добре изграден инструмент който е широко използван от учени, консултанти, и рекламни агенти. SWOT анализът, наричан още инструмент за ситуационен анализ представлява практичен метод, чрез който може да се генерира и реализира предимство на фирмата т.е. да оцени ситуацията в която се намира, а от тук да направи, повече или по-малко преоценка на своята сегашна стратегия /ако я има/.Един от откривателите на това което знаем днес относно SWOT анализа е Алберт Хъмпрей.(1)

Въпреки че то е елементарна концепция, собствениците на бизнес често се затрудняват при използването му, защото е много обширно понятие. Трудно е да се определи от къде да се започне, какви въпроси да се зададат, и къде да се фокусираме. Под внимание се взимат по-лесни, очевадни проблеми, докато много други важни въпроси остават незабелязани. SWOT анализът е отличен инструмент, но за да бъде ефективен изисква допълнителна структура.

Силните страни и слабостите се свързват с вътрешните фактори, докато възможностите и заплахите покриват външните фактори SWOT анализът може да бъде допълнен с други модели, като например модела на Портър, който разделя външните фактори на пет категории : заплаха от нови влизащи в пазара, власт на доставчици, власт на клиенти, заплаха от конкуренти, и заплаха на заместването. А вътрешните фактори могат да бъдат разделени също на пет категории: управление, работна сила, продажби и маркетинг, операции, и финанси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек