Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Специалност: Икономика и бизнес администрация

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Проект за интеграция на малцинствените групи в България”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1.  Описание на структурата на работните пакети за проекта (работни области, работни пакети, дейности) съгласно стандартите за представяне на структурата (WBS). 4

1.1. Времетраене и локализация на проекта. 4

1.2. Конкретни задачи по изпълнението на проекта. 5

1.3. Целеви групи, които се формират за участие в тази интеграционна политика  5

1.4. Детайлно описание на дейностите:. 5

2.  Организационна структура на проекта. Коментар на ролите на участниците и връзките им в контекста на управление на посочения проект. 6

3.  Възможни рискове за проекта. 8

Използвани информационни източници:. 11

Въведение

За процеса на интеграция на малцинствата се говори много малко. Този процес трябва да бъде дискутиран сред медийното и общественото пространство, за да бъде популяризиран сред обществото. По този начин обществото ще се запознае със значението и важността на интеграцията, защото процесът е двупосочен и трябва да се провежда на добра воля между мнозинството и малцинствата в България. Интеграцията е израз на гражданска сплотеност, допринасяща за политическата стабилност.

Ще противопоставим интеграцията на асимилация. Общоевропейският интеграционен модел предполага не глобална унификация, а защитава различието и оттук мултиетничността като ценност.

Интеграцията е от жизненоважно значение за демокрацията, доколкото е ключ към участието на силно гражданство. Ето защо не можем да очакваме устойчивост, както и да претендираме, че сме демократи, ако малцинствата, вместо да бъдат приемани биват потискани, ако интересите им се омаловажават, вместо да се третират еднакво или тяхното различие се подлага на асимилация вместо на разбиране. Често сме свидетели на дискриминационни действия – на улицата, в училище, в пресата. Но докато дискриминацията съществува и срещу това не се вземат мерки и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства не се прилага ефективно за спазването правата на малцинствата, дотогава демократичната устойчивост в България ще си остане мит.

..........................................................................................................................................

Използвани информационни източници:

1.      www.ethnos.bg/index.php?

2.      www.nacid.bg/bgicons/eurointegration

3.      www.strumyani.org/ob_suvet_files/strategiq_integracia_malcinstva_2008.doc

4.      www.ethnos.bg/pdf/2_367_bg.pdf

5.      lex.bg/bg/news/view/7474/comments/submit - 24k

6.      www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=806 - 45k

...........................................................................................................................................

            Темата е разработена през 2009 г.

            Най-новата информация е от 2007 г.

            Ключови думи: интеграция, малцинства, проект, работни пакети, структура, стандарти, задачи, дейности, целеви групи, роли, рискове, етнос

 


Търси за: интеграция | малцинства | работни пакети | стандарти | целеви групи | етнос

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker