Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


ЕСЕ

на тема:

Икономическа сигурност

2010 г.

Още Макс Вебер придава голямо значение на икономическите условия на живот и на икономическата сфера. Политическата икономия според него не може да се ориентира към постигането нито на етичните или на производствено техническите идеали, нито на идеалите за щастие, тя трябва да се ориентира към националните идеали. В този смисъл целта на политическата икономия е в икономическото укрепване и процъфтяване на нацията, като нацията при Вебер представлява най-важната политическа ценност. Той не приема възможността да се жертват политическите свободи на отделния индивид, напротив, неговият идеал е в съчетаването на политическата свобода и националното могъщество.

…………………………………………………………………………………

Икономическата независимост трябва да се квалифицира като възможност за контрол над националните ресурси, постигане на производство, ефективност и качество на продукцията, което да осигурява нейната конкурентоспособност и да позволява равноправно участие в международната търговия, интеграционните връзки и връзките по кооперирането и обмена на научно-технически постижения. Това, обаче няма как да стане в България.

Ние „играем по свирката” на СТО; ГАТТ; ЕС....... и кой ли още не, чиято цел съвсем не е национален просперитет и сигурност.

Няма как българският дребен селскостопански производител да оцелее, спазвайки всичките изисквания на тези „алтруистични” организации! Това е доказан факт. Купищата ограничения (абсолютно субективни някои от тях) не водят до развита икономика, още по- малко устойчива. Една трева, когато я газиш непрекъснато, в крайна сметка спира да никне.

……………………………………………………………………………………

Една държава не може да е икономически независима, когато дава права и свободи на хора, които са мързеливи и винаги чакат друг да ги храни, държава, която създава циганско самочувствие, вместо национално.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2010 г.

Най-новата информация от 2010 г.

Ключови думи: икономическа сигурност, Макс Вебер, зависимост, контрол, държава, индивид, национална идентичност, СТО, ГАТТ, ЕС, НАТО, интереси, невидима ръка, ислямизация, интеграция

 


Търси за: икономическа сигурност | Макс Вебер | зависимост | контрол | държава | индивид | национална идентичност | СТО | ГАТТ | НАТО | интереси | интеграция

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker