Счетоводни аспекти на амортизацията

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-25
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 64 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Счетоводство и контрол
Изтегли: Doc format .Doc (838KB)     Rar format .Rar (93KB)     Html format .Html (1.08MB)

Ключови думи и изрази:

амортизация, същност, характеристики, функции, ДМА, ДНМА, финансови активи, репутация, оценка, обезценка, преоценка, структура, данъчни временни разлики, амортизационен план, категории, ЗКПО, Закон за счетоводството, Моно, Баланс, ОПР, амортизационна политика, ефективност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Понятието “Дълготрайни активи” се установява нормативно през 1991 г. с приемането на Закона за счетоводството. Като дълготрайни активи се обозначават обектите, в които фирмата е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. Те са ресурси, които се контролират от фирмата в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. В преобладаващата си част дълготрайните активи приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. Те включват също и инвестициите на фирмата, насочени към увеличаване на собствения си капитал.

Дълготрайните активи на фирмата се делят на четири основни групи:
1. Материални дълготрайни активи /ДМА/;
2. Нематериални дълготрайни активи /ДНА/;
3. Финансови дълготрайни активи /ФДА/;
4. Положителна (търговска) репутация.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.43 сек