Решени задачи по статистика

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-09-02
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 26 стр.
Университет: Висше училище по застраховане и финанси
Специалност: Застраховане
Предмет: Статистика
Цена:
 (50 лв) 45.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.00 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (287KB)          Html format .Html (126KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

статистика, средна аритметична величина, средна квадратична величина, мода, медиана, средно аритметично отклонение, средно квадратично отклонение, дисперсия, коефициент на Пиърсън, коефициент на Юл, коефициент на Боули, коефициент на Браве, интервал на доверителност, индексен анализ, темп на растеж, темп на прираст, еластичност, корелация, акорелация, определеност, неопределеност.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

ЗАДАЧА 1.
Пресмятане на величини: средна аритметична, медиана, квартили, мода, средно аритметично отклонение, средно квадратично отклонение, дисперсия, измерване на асиметрията чрез изчисляване на коефициентите на Пиърсън, Юл и Боули. Изчисляване на средна и максимална грешка и интервал на доверителност при гаранционна вероятност 0,9545 (t=2)

ЗАДАЧА 2.
Пресмятане на: среден годишен размер на продажби; годишните абсолютни прирасти на приходите от продажби с постоянна и с верижна база; среден годишен абсолютен прираст на приходите от продажби, годишните темпове на развитие и темпове на прираста на приходите от продажби с постоянна и с верижна база; среден годишен темп на растеж и среден годишен темп на прираст на приходите от продажби; изчисляване размерът на приходите от продажби през следващите две години

ЗАДАЧА 3.
Изчисляване на индивидуални индекси на броя на отпуснатите кредити; индивидуалният индекс на средния размер на отпуснатите кредити и индивидуалният индекс на сумата на отпуснатите кредити. Изчисляване на множествени индекси при променлив състав, постоянен състав (индекс на Пааше), и в структурна промяна. Да се установи изменението на общата сума на отпуснатите кредити в абсолютен размер в резултат на промяната на: броя на отпуснатите кредити при среден размер на кредитите от базисния период, от отчетния период и двата фактора

ЗАДАЧА 4.
Построяване на линеен регресионен модел; изчисляване на коефициенти на корелация на Пиърсън и Браве; изчисляване на коефициенти на еластичност, акорелация, определеност и неопределеност

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни разработки:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек