Стратегическо управление - въпроси за държавен изпит за Висше училище "Земеделски колеж" - гр. Пловдив, специалност Стопанско управление

Освен основния файл ще получите в умалена форматирана версия.

Изтеглете резюме на всички развити въпроси

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 190 лв.
(така спестявате 60 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Съдържание на въпросите в комплекта:

 1. Стратегия на икономически растеж
 2. Същност и необходимост от стратегическо управление
 3. Същност на стратегическото управление и стратегията
 4. Необходимост от стратегическото управление
 5. Принципи на стратегическото управление
 6. Равнище на стратегическо управление и стратегия
 7. Стратегическо мислене и стратегически умения
 8. Стратегии ориентирани към пазарното поведение на фирмата
 9. Стратегии ориентирани към основните бизнес дейности
 10. Функционална стратегия
 11. Анализ на външната и вътрешната среда на фирмата
 12. Прогноза на факторите на вътрешната и външната среда на фирмата
 13. Определяне основните насоки на развитие и формиране на стратегията на фирмата
 14. Същност на стратегическото планиране и на стратегическия план
 15. Приложение на стратегическото планиране и на стратегическия план

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 190 лв
(така спестявате 60 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Темите за актуални към 09.2008 г.

Стратегия на икономически растеж
Цена: 8 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 1.5 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и необходимост от стратегическо управление
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Същност на стратегическото управление и стратегията
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Необходимост от стратегическото управление
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Принципи на стратегическото управление
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Равнище на стратегическо управление и стратегия
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Стратегическо мислене и стратегически умения
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Стратегии ориентирани към пазарното поведение на фирмата
Цена: 22 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Стратегии ориентирани към основните бизнес дейности
Цена: 18 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Функционална стратегия
Цена: 29 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Анализ на външната и вътрешната среда на фирмата
Цена: 25 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
Прогноза на факторите на вътрешната и външната среда на фирмата
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Определяне основните насоки на развитие и формиране на стратегията на фирмата
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Същност на стратегическото планиране и на стратегическия план
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Приложение на стратегическото планиране и на стратегическия план
Цена: 22 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!