Обучение, курсове, сертификати, тестове

Български сайтове.

Чужди сайтове.

Сертификати и тестове.

Най-новите учебници за подготовка за сертификати - TOEFL, SAT, GRE и GMAT

  • GMAT - Graduate Management Admission Test. (Официален web-сайт)
  • GRE - Graduate record examination. (Официален web-сайт)
  • IELTS - International english language testing system. (Официален web-сайт)
  • LSAT - Law school admission test. (Официален web-сайт)
  • TOEFL - Test of English as a Foreign Language. (Официален web-сайт на ETS)

Dental Implants System Information

  • Аз мога повече – безплатно обучение за работещи. Обучението по Аз мога повече е напълно безплатно, като обучаващите се не доплащат нищо за обучението им по програмата. Право на обучение по програма Аз мога повече имат само работещи хора. Неработещи, безработни, пенсионери и пр., които не са трудово заети, нямат право на обучение по програмата. Намери доставчици на обучение

    Ще се радваме, ако ни изпратите или препоръчате линк подходящ за тази категория -> support@helpos.com

  •