Индивидуални уроци по английски език с частен учител - град Варна
 • Ако времето, с което разполагате не стига за организирани курсове и допълнителни занимания по английски;
 • Ако все отлагате да намерите време да подобрите знанията си по английски език или си казвате, че ще запонете да взимате уроци по английки език "някой ден";
 • Ако използвате английски език в работата си, но имате нужда да подобрите комуникативните си умения:
 • За вас са най-подходящи индивидуални уроци по английски език по индивидуална програма специално съставена за вас.
 • Уроци по английски език с ясни цели и срокове, които сами си поставяте.
 • Индивидуални уроци по английски език, които са съобразени с начина, по който вие най лесно възприемате и и с начина, по който имате намерение да използвате знанията си.

Индувидуално обучение по:

 • Бизнес английски
 • Разговорен английски
 • Подготовка за стандартизирани международни тестове
 • Бизнес кореспонденция и международна комуникация
 • Писане на есета и статии за интернет

Как и къде?

С уроци по английски език с квалифициран преподавател във вашия дом или офис можете непрекъснато да подобрявате комуникативните си умения и да развивате нови умения, според нивото, на което сте и времето, с което разполагате, с помощта на най-модерните методи на обучение.

С кого?

Казвам се Дарияна Неделчева. Завърших Американския Университет в България през 1996 г. Живях и работих за няколко неправителствени организации в Съединените Американски Щати и Бахамите от 1996 до 2005 г. Водя индивидуални занимания за частни ученици и малки групи от 1990 г

„В процеса на обучението, което ще Ви предложа, ще се съобразяваме не само с Вашия график, натовареност и темп на усвояване на езика. Преди всичко ще поставим акцента върху това, заедно да открием и изясним фокуса и целите на съвместната ни работа, да идентифицираме най-ефективните за Вас методи и стратегии на учене и да развиваме мотивацията Ви да се превърнете във водещата личност в процеса на собственото си обучение.„

Тел 1: 0893703529
Email: darianan@gmail.com,
Моя преподавателски профил в Wiziq