Какво ще донесе на България процесът на глобализация?

Вид: есе
Прибавен: 2009-07-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Икономика и бизнесадминистрация
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (33KB)          Html format .Html (14KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

глобализация, Европейски съюз, присъединяване на България към ЕС, чуждестранни инвестиции в България, либерализация на цените, свободно движение на стоки, свободно движение на капитали, свободно движение на работна сила, свободно избиране на местоживеене

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Актуалността на темата за процеса на глобализация не подлежи на съмнение. Тя се изследва и обсъжда от много и най-различни специалисти – политолози, икономисти, социолози, дори географи. Икономистите говорят за глобализация на икономиката, географите за създаването на „икономически архипелази”, социолозите за сближаване на образа на живот на хората, политолозите за края на студената война, за ускоряване на транснационализацията, за увеличаване на взаимозависимостта между държавите и ограничаването на техния суверинитет.

Но преди да се запознаем със същността на темата, нека първо уточня какво е това глобализация.

Според речника на чуждите думи в българския език, думата „глобалистика” означава пълнота, общност, всеобщност. И наистина, днес все по-често ставаме свидетели на разговори за „всеобщи” икономически и политически идеи и контакти. Все по-често чуваме думата „съюз”, „асоцииране”, „общност”, „икономическо и политическо сътрудничество и взаимопомощ”. За повечето от нас днес особено актуална и модерна е думата „присъединяване”, която ние свързваме с икономическия просперитет и високия стандарт на живот в Европейския съюз.

Непрекъснато четем и слушаме за икономически и валутен съюз, за това, че гражданинът на Европейския съюз говори свободно няколко езика, пътува между отделните държави без да преминава граници (такива каквито са познати на нас с бариери и полоси) и държи в портфейла си една европейска валута. Европейската система е най-мащабната и висша форма на икономическа интеграция. Това е реализацията на една стара идея, от която днес всички ние искаме да станем част.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек