Приложение на процесите на глобална локализация и локална глобализация при реализация на пазарната трансформация в България

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-08-02
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 17 стр.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (92KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

демократизация на обществото, преход към пазарно стопанство, продуктова структура на българската икономика, външни икономически отношения на България, процеси на глобализация, йерархизирана икономическа система

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пазарната трансформация разбирана като икономически преход или процес на преход на страната ни, както и процес на цялостно, комплексно преобразуване, трансформация на централно управление или централно планиране на икономиката в пазарна система на стопанство или процесите, продължаващи вече 16 години в България след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ /СИВ/ през 1989 г. и прехода на страната ни в посока пазарно стопанство, демократично управление, либерализация на цените и конкурентноспособност в изграждането и развитието на бизнеса.

Основните насоки на темата могат да се разберат и разгледат по следния начин: приложение на световната глобална система за пазарно стопанство /тази на развитите европейски и световни държави/, като вид нов модел за икономическо развитие, глобализация и интеграция на регионално ниво и по отношение икономическо, политическо, културно и социално развитие, които се явяват тази именно конкретизация на локално ниво или т.нар. глобална локализация, заключена в отделните страни и прилагана по своеобразен начин във всяка една от тях. Именно тази глобална локализация и достижения в техниката и технологията като предимство и начин на използване в прехода към пазарна икономика в България и проявяването на именно тази глобализация на локално ниво в България заедно със своите особености като държава - бивша членка на СИВ и държава в преход и как тази глобализация, приемана в България като вид модел за развитие се явява цялостното и комплексното преобразуване и трансформация на централното управление в пазарно такова и развитие на пазарна икономика като вид локална глобализация, част от глобалната система, разпределена на този локален и регионален принцип, особености и значение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек