Екосистеми в Черно море.

Вид: казус
Прибавен: 2004-12-13
Рейтинг:
3.6364 1 2 3 4 5
(22 гласа)
Дължина: 10 стр.
Университет: Нов български университет.
Специалност: Икономика и бизнес администрация.
Предмет: Основи на екологията
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (31KB)          Html format .Html (24KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мониторинг на екосистемите в района на пристанище Варна, цели на кампанията за опазване на околната среда в района на Черно море, международно финансирани програми за опазване на екосистемите в Черно море: CESUM BS - Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea region, EUROCAT - European Catchments - Catchments changes and their impact on the coast, Sea-Search-a Pan European Network for Ocean & Marine Data and Information Management, Marbena - Creating a long-term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic area and the Newly Associated States, ARENA - A regional capacity building and networking programme to upgrade monitoring and forecasting activity in the Black Sea.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Замърсяване на морската среда означава пряка или косвена дейност на човека, в резултат на която в морската среда, включително в устията на реките, се изхвърлят вещества или енергия, водещи или способни да доведат до вредни последици, като увреждане на живите ресурси и живота в морето, опасност за човешкото здраве и затруднения за дейностите в морето, включително риболова и другите форми на законосъобразно използване на морето, влошаване на качеството на използване на морската вода и намаляване на удобствата за отдих.

Отпадъците генерирани в пристанищата са от транспортни и риболовни кораби, танкери, товаро-разтоварни дейности, пътници и работещи в пристанищата, корабостроителни и кораборемонтни дейности, военни кораби, както и от много дейности. Генерираните отпадъци са основно пластмасови, дърво, метални, хартиени, стъкло, риболовни принадлежности, каучук, различни видове опаковки, хранителни, разсипани материали, които се транспортират и др. Всички тези отпадъци трябва да се третират съобразно изискванията описани в MARPOL Конвенцията, Приложение V.

Проучванията на отпадъците, генерирани от морските съдове и в пристанищата се оценяват на милиони тонове годишно. Ключов раздел от законодателството отнасящо се до депонирането и третирането на този вид отпадъци са изискванията за приемането на отпадъците в пристанищата и терминалите и наличието на съотвени съоръжения за тяхното събиране и преработка. Един от главните проблеми на екологичния мениджмънт за всички пристанища е прогнозирането на количествата от отпадъци и необходимото оборудване за третиране и депониране.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек