Какво кара хората да предлагат и съответно да приемат подкупи? Може ли човек да откаже да даде поискан подкуп?

Вид: есе
Прибавен: 2009-07-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Икономика и бизнесадминистрация
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (28KB)          Html format .Html (16KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

сравнение между корупция и подкуп, подкупи при лекарите, подкупи в държавната администрация, подкупи в КАТ, корупция в обществените поръчки, подкупи в съдебната система, разкриване и доказване на престъплението подкуп

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Въпреки че често понятията корупция и подкуп се използват като синоними, е необходимо да се направи разграничение между двете понятия. Корупцията обхваща и подкупа, но не всеки вид корупция е подкуп. Обичайно е да се разграничават по това, че и двете престъпления водят до незаконно облагодетелстване, но при подкупа то е само материално. Последният е винаги правно явление, а корупцията има и социално измерение. Естествено, когато чуем думата подкуп веднага мисловно правим асоциация с думата корупция, и обратно. Но подкупът е едно от измеренията на корупцията, наред с измамата, контрабандата и използването на вътрешна информация (НПК на Република България). Накратко казано, макар да са две отделни юридически понятия, връзката между подкупa и корупцията е ясно изразена и те не могат да бъдат разглеждани поотделно.

Тъй като корупцията не е нито физическо, нито химично, нито някакво природно явление, тя не може да бъде измерена единствено чрез някакви обективни свойства, като обем, тегло, състав, цвят, мирис и прочее, които всеки човек би могъл сам да провери. Корупцията е социално явление. Тя, от своя страна, има отношение към някои обективно измерими неща, като например, количеството пари появили се изненадващо в сметката/джоба на инспектор по строителството, едновременно със също толкова изненадващата поява на нова висока сграда върху терена на кварталната градинка.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек