Трудът като първичен фактор в модела на Леонтиев

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-10-12
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Специалност: Икономика
Предмет: Математическа икономика
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (37KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Леонтиев, модел, труд, фактор, линейно оптимиране, ограничени ресурси, междуотраслов баланс, матрица, вектор

Частично (кратко) резюме на темата

1.1. Статичен модел на Леонтиев
Националната икономика, която разглежда Леонтиев е разделена на n отрасъла Mi , i = 1, 2,…, n. Всеки отрасъл произвежда по един вид продукция Ni . Нека xi е количеството продукция Ni , произведено от отрасъла Mi в продължение на 1 година. Векторът – стълб x = (x1 , x2 ,…, xn) задава общата продукция на икономиката за избрания период от време (в случая – 1 година). Част от продукцията xi се изразходва в процеса на производство за производствени нужди, а останалата част остава като краен продукт и обикновено се изнася извън модела. Следователно вярна е следната връзка:

xi = vi + ci , i = 1, 2,…, n. (1)

В последното равенство vi означава количеството продукция Ni , която се изразходва за производствени нужди, а ci е количеството крайна продукция Ni. Производствените разходи vi са съставени от две части:
- разходи на основни производствени фондове, наречени още амортизационни отчисления;
- разходи на оборотни производствени фондове (суровини, материали, енергия и др.).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек