Социална политика в организациите

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-12-10
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Предмет: Икономика на труда
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (101KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социална политика, социални дейности, социална сфера, трудово право, трудов договор, срочен и безсрочен трудов договор, работно време, заетост, работна заплата, трудово възнаграждение, вноски за осигуряване, задължително осигуряване, синдикални организации

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Социалната политика включва широк кръг елементи, между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат на влиянието на редица фактори. Това в известна степен затруднява точното дефиниране на съдържанието и обхвата на социалната политика.

В широк смисъл социалната политика е съвкупност от регулиращи въздействия на държавата с цел осигуряване на равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на обществото при задоволяване на основните жизнени потребности на хората. Социалната политика разглежда причините, формите и последиците от неравенството в задоволяването на основните жизнени потребности на различни социални групи в обществото. Социалната политика се разглежда като дейност за регулиране на отношенията между различните индивиди и социални групи в обществото. Тя позволява:

- да се установят икономическите позиции на различните социални групи, индивиди и се определят различията между тях по отношение на доходите, потребление, условия на труд, здравеопазване и др.;
- да се разкрият причините за тези неравенства;
- да се търсят конкретни и специфични мерки за преодоляване на възникналите социални различия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек