Функции на социалния работник в дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
3.1538 1 2 3 4 5
(13 гласа)
Дължина: 70 стр.
Университет: Софийски университет св. Климент Охридски
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (67KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социален работник, учреждения за социални грижи, национална програма, превенция, държавна стратегия; закрила на детето, социални дейности, модели на поведение, деца в нужда, групи социални дейности и стратегии.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата дипломна работа е разкриване на реализираните професионални функции от социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, очертаване на съществуващите недостатъци и проблеми при тяхната реализация и извеждане на основни насоки за подобряването им.

Обект на анализ на дипломната работа са конкретните функции на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, и очертаване на проблемите, свързани с тяхното осъществяване, които ще бъдат проучени въз основа на мнението и нагласите на работещите там медицински сестри и педагози.

За изпълнението на поставената цел се поставят следните задачи:

1) изясняване теоретичните аспекти на функциите на социалния работник, по-конкретно: очертаване на целите и принципите на социалната работа с деца, които са в основата за формулирането на функциите на социалния работник при работа с деца; характеризиране на необходимите знания и умения, които социалният работник следва да притежава за успешното изпълнение на професионалните си роли;

2) провеждане на социологическо емпирично изследване с цел очертаване на най-важните моменти от длъжността и дейността на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, да се изучат мнението и нагласите на медицинските сестри и педагозите за ефективността при изпълнението на функциите му;

3) анализ на резултатите от проведеното емпирично социологическо изследване, очертаване на проблемите, свързани с реализацията на функциите на социалния работник и очертаване на насоки за тяхното подобряване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек