Теория на Дейвид Рикардо за паричното обръщение.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2004-02-28
Рейтинг:
3.963 1 2 3 4 5
(27 гласа)
Дължина: 14 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (40KB)          Html format .Html (15KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стойност, металически пари, книжни пари, трудовата постановка за парите, количествена теория за парите, покупателна сила, търговски баланс, международно разделение на труда, специализация, свободна размяна, оборотен и основен капитал, печалба, заплата, лихвен процент.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Теорията на Рикардо за паричното обръщение се отличава с определена двойственост. От една страна, в основата й той поставя трудовата теория за стойността. Паричният материал (златото и среброто) за него е стока, стойността на която се определя от необходимите разходи на труд за нейното производство. „Както всички други стоки - пише Рикардо в своите „Принципи" - златото и среброто имат стойност, съразмерна само с количеството труд, необходим за тяхното производство и доставянето им на пазара. Златото е около 15 пъти по-скъпо от среброто не защото се търси повече, нито защото предлагането на сребро е 15 пъти по-голямо от предлагането на злато, а само защото за получаването на дадено количество злато е необходимо 15 пъти по-голямо количество труд."

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек