Същност и видове капитал

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-18
Рейтинг:
4.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: РУ “Ангел Кънчев”
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (39KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

капитал, собствен, оборотен, невеществен, производство, човешки капитал, клиентски капитал, структурен, основен, оборотни средства, ресурси, запаси

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

"Капитал" е термин, който се употребява за описание на трайни, създадени или използвани от човека ресурси, които биват ценени, имат стойност, защото те подпомагат хората да произвеждат стоки и услуги в бъдеще време. В широкия смисъл на думата капитал e всичко, което е фактор на производството. За разлика от стоките, произведени за "текущо", непосредствено потребление, капиталовите ресурси поддържат способността на хората да произвеждат стоки за бъдещо потребление. Оттук следва и определението на "капитал" като "фактор" (условие) и възможност – осъществяване на производство.

Най-често икономистите въвеждат четири форми на функциониране и възпроизвеждане на факторите, условията на производството. Това са капиталът в определения по-горе смисъл и неговите проявления: трудът (т.е. ресурсът на всяко човешко същество, така, както той е създаден в течение на обществената история, на смяната на поколенията), земята (т.е. обобщеното име на природните ресурси), предприемачеството (т.е. трудът на всеки, когато се характеризира с качества като способност да се създават нововъведения, да се вижда по-надалеч от другите и да се поема риск за собствена сметка) и самият капитал в тесния смисъл на думата (като машини, съоръжения, финансов ресурс и пр., използвани в процеса на производство).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек