Счетоводно отчитане на собствения капитал в търговските банки.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-12-15
Рейтинг:
2.7143 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 26 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетоводство.
Предмет: Банково счетоводство.
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (46KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организация на счетоводното отчитане на собствения капитал, счетоводни сметки, счетоводно отчитане на основния капитал, операции по формиране, увеличаване и намаляване на регистрирания капитал, отчитане на премии, сконто, резерви, финансов резултат.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Отразяването на основния капитал в счетоводния баланс се подчинява на правила, които са се запазили от векове. Изхожда се от “счетоводния баланс, характеризиран от Д. Добрев в “Учение за балансите” (1922 г.), както следва: и като средство за надникване в имуществото и финансовото състояние на дружеството балансът трябва да даде на заинтересованите едно периодично изложение на имущественото състояние на дружеството. При АД балансът има и това практическо значение, че чрез него се установява годишната печалба, която ще се разпредели между акционерите или пък загубата, която има да се покрива”.

1. Основният капитал е отделна балансова статия в пасива. Няма значение дали целия основен капитал е внесен или не, както и дали дружеството е реализирало печалба или загуба от дейността си или е настъпила промяна в неговото имущество.

2. От това следва, че печалбата или загубата не трябва да се смесват с годишния капитал чрез тяхното прибавяне или изваждане. Те трябва да намерят отражение в отделна статия на баланса. Основният капитал трябва да остане неизменен за цялото време на съществуване на дружеството освен в случаите, определени в ТЗ или в устава.

3. Правилото за неизменност на основния капитал обуславя всички промени на собствения капитал, когато не са промени на основния капитал, но трябва да се сливат с него.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек