Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на банковите инвестиционни посредници

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 73 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Специалност: Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (189KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инвестиционен посредник, капиталова адекватност, ликвидност, организация на синтетичното и аналитичното отчитане, отчитане на стопанските операции, несъстоятелност и ликвидация на банковите инвестиционни посредници, счетоводно отразяване.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пазарната икономика в съвременния свят се развива в условията на все повече глобализиращи се и динамично развиващи се капиталови пазари.

Инвестиционните посредници, и в частност банковите, са основен и движещ фактор за развитието на капиталовия пазар в страната ни.

Нормативната уредба, която в момента действа, определя строго правата и задълженията на инвестиционните посредници, както и отчитането на резултата от тяхната дейност.

В настоящия проект са анализирани проблемите на инвестиционните посредници, свързани с нормативната уредба и счетоводното отчитане на дейността им.

Капиталовия пазар в България действа при трудни условия, тъй като са прекалено малко свободните капитали, които биха се инвестирали.

Независимо от това, съвременните пазарни процеси налагат и стимулират търсенето на нови източници на доходи и капитали. Капиталовия пазар като такъв източник предопределя развитието на финансовия пазар в страната ни, както и все по-важната роля, която играят инвестиционните посредници като свързващо звено между пазара на ценни книжа и желаещите да участват в него.

В магистърския проект, обект на изследване, са действащите нормативи и счетоводни проблеми, присъщи в дейността на инвестиционните посредници и в частност, банковите. Изследването обхваща нормативната база за периода януари 2000г. до юни 2007г.

Данните от проекта имат учебно- условен характер, но с действителни и неподправени примери от практиката. Участват коментари и публикации по нормативни документи, отнасящи се до регламентираната дейност на банковите инвестиционни посредници.

В Приложенията по този проект участват и нормативни документи, примери, бланки и декларации на банков инвестиционен посредник, които могат да бъдат ползвани само с научна цел и в полза за изясняване на дейността на банковите инвестиционни посредници.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек