Собствен капитал на банките и неговото счетоводно отчитане

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-08-09
Рейтинг:
2.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 51 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (60KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

счетоводство, банка, централна банка, търговски банки, рентабилност, ликвидност, паречин депозит, счетоводна отчетност, годишно счетоводно приключване, собствен капитал, банкови резерви, активни и пасивни банкови операции.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Счетоводството на банките има: предмет, научно-обосновани методи, счетоводни принципи, методи на текущо отчитане, обобщаване на счетоводната информация за цялостната дейност на банката.

Негов предмет е получаването на информация за събитията настъпили в банката и довели до промени в имущесвото ú в резултат на извършваните от нея стопански операции. В хода на дейността на банката настъпват промени в активите, пасивите и собствения капитал. Банката прави разходи и реализира приходи и от тях се определя финансовият ú резултат. Използваните принципи, методи и способи за формиране на счетоводна информация са едни и същи за всички стопански единици. Особеностите в банковата дейност произтичат от състава и характера на сделките, свързани с акумулирането на свободни парични средства, тяхното инвестиране, извършването на разплащателни или друг вид финансови услуги. Тези сделки са многобройни, често пъти са еднотипни и в много случай с висок риск. Засягат широк кръг както физически така и юридически лица. Те ползват услугите на банката като: вложители, кредитополучатели, за разплащателни услуги, операции с ценни книжа, валута и други.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек