Отчитане на собствения и привлечения капитал в търговските банки.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-12-15
Рейтинг:
3.1429 1 2 3 4 5
(14 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетоводство
Предмет: Банково счетоводство
Цена:
 (21 лв) 19.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.05 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (30KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

собствен капитал – характеристика, нормативна уредба, отчитане на основния капитал, отчитане на резервите, отчитане на печалбата, отчитане на привлечения капитал (средства по срочни депозити, по разплащателни и други сметки, получени заеми).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банките или като вложители, или като кредитополучатели. Чрез тесните връзки, поддържани с регулативните органи и правителства, и чрез наредбите, наложени им за прилагане от тези правителства, банките играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система. Ето защо има значителен и широко разпространен интерес успешната дейност на банките и по-конкретно към тяхната платежоспособност и ликвидност и относителна степен на риск, свързан с различните видове банкова дейност. Операциите, а оттам и изискванията за осчетоводяването и представянето на информацията от банките, се различават от тези за другите търговски предприятия. Те се определят от Закона за банките, наредба № 8 и МСС 30 .

Настоящата курсова работа има за цел да изясни по-важните аспекти на счетоводното отчитане на СК на търговските банки.

В най- общ смисъл и за счетоводни цели капиталът може да се определи като съвкупност от източници на средства (активи) на предприятието (банката). Съществуват две групи източници – източници на собствени средства (активи), които съставляват собствения капитал на предприятието и източници на чужди, временно привлечени средства, които са привлечения капитал.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.55 сек