Организация и технология на отчетния процес в банките.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-04-18
Рейтинг:
4.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Стопанска академия
Специалност: Счетоводство и одит в банките
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (28KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организация на счетоводно-отчетния процес като цяло, организация и технология на водене и отчитане на привлечените средства по сметки на банкови клиенти, аналитично и синтетично отчитане, правила за формиране номерата на банковите сметки (БУС 4092), правила за формиране номерата на клиентските партиди.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Организацията на счетоводството е система от методи, средства и устройство за усъвършенстване на отчетния процес.

Конкретната организация на счетоводството се определя основно от изискванията на нормативната база, от управленската и технологична структура на предприятието, от обема на счетоводната работа, от наличието на технически средства за регистриране, предаване и обработка на информацията, от професионалната подготовка на счетоводителите, от пазарните условия.

Главно значение за организацията на отчетния процес имат и специфични нормативни актове – Закон за счетоводството, НСС, МСС. Освен тях трябва да се имат в предвид и нормативните актове, засягащи дейността на банковото предприятие – Търговски закон, Закон за банките, Наредби на БНБ, БУС. Организацията на счетоводството се определя и от вътрешни нормативи на самото банково предприятие.

Банковата структура е определяща за реализацията на счетоводно-отчетния процес във всяко обособено банково звено. Реализирането на счетоводната политика в банковите звена се осъществява от счетоводния персонал, който е извършителят на по-голяма част от банковите сделки.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек