Маркетинг на потребителски стоки

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-03-11
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 18 стр.
Университет: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Предмет: Международен маркетинг
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (692KB)          Html format .Html (102KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетинг, потребителски стоки, превоз, река Дунав, пазарни позиции, условия, особености, маркетинг микс, връзки с клиенти, буксироване, ро-ро, фрахтоване, агентиране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задание на казуса:
По ваша преценка и избор направете маркетинг проучване на българския пазар на даден вид услуги (туристически, банкови, застрахователни, инженерно - консултационни, образователни и др.) и на тази основа представете професионален отговор на следните основни въпроси:
- Същност и характерни особености на избрания вид услуги като обект на обмен на националния и международен пазар;
- Фирмена структура на българския пазар за съответния вид услуги – характеристика и специфични национални особености;
- Пазарни позиции на дадения вид услуги - минало, настояще и бъдеще;
- Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за привличането на чужди капитали в развитието на избрания сектор от услуги;
- Маркетинг инструментариум, прилаган от националните и чужди фирми на българския пазар за дадения вид услуги – традиционен и модерен маркетинг микс;
- Система за управление на връзките с клиента на дадения вид услуги, като доминираща тенденция в маркетинга в условията на дигиталната икономика.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек