Принципи и прецеденти при оценката и счетоводното отразяване на нематериалните активи

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-29
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 89 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Финанси
Предмет: Финанси
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (206KB)          Html format .Html (193KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

счетоводство, ДМА, НДМА, ДФА, актив, идентифициране, оценка, обезценка, принципи, методи, препоръчителен подход, алтернативен подход, патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмена марка, програмен продукт, авторско право, търговска репутация, вещно право на строеж, интернет страница, сертификат, франчайз, амортизация, счетоводен стандарт, лизинг, ДАП, САП, ЗКПО, ЗДДС, ТЗ, бизнескомбинация

Частично (кратко) резюме на темата

Въведение
Нематериалните дълготрайни активи са ресурси във вид на различни продукти на интелектуалния труд. Такива са проекти, документация, производствен опит и научни разработки, интелектуална собственост и др., собствено постижение на предприятието или закупени отвън. От ДНА се очакват бъдещи стопански изгоди.
Нематериалният актив е установим непаричен актив без физическа субстанция, предназначен за използване в производството или доставката на стоки и услуги, за наемане от други лица или за административни цели. Активът е ресурс контролиран от предприятието като резултат от минали събития и от който се очаква приток на бъдещи икономически ползи за предприятието.
Обект на анализа в дипломната работа са основните принципи и прецеденти при оценката и счетоводното отразяване на нематериалните активи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек