Организация и технология на финансовия контрол върху бюджета и дейността на общините

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-06-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 40 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (157KB)          Html format .Html (51KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финансов контрол; бюджет и дейност на общините; ДВФК; вътрешен одит; Народно събрание и Сметна палата; централно хармонизиращо звено по ФУК и ВО

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ролята на местните и регионалните власти и тяхното значение за управлението придобиват все по-голямо значение на национално и европейско ниво. Това не е случайно, защото именно местните структури са в непосредствена близост до гражданите и могат най-бързо да реагират на възникналите потребности и да решат конкретни проблеми.

Присъединяването към ЕС и приемането на аcquis communautaire оказват значително влияние на национално, регионално и местно ниво. Местните власти като традиционна основа на обществения живот, върху която пряко влияние оказват политическите решения и наредби, са онова ниво, което пряко и в най-голяма степен се влияе от присъединяването. Това е в сила за икономическата политика на местните и регионалните власти, за обществените поръчки, публичните финанси, новите законови рамки, постигането на стандартите за околна среда и въвеждането на четирите фундаментални свободи на вътрешния пазар, който пряко засяга ежедневния живот на гражданите.

Общините имат възможността да генерират по-големи собствени приходи чрез по-добро управление на общинската собственост, чрез ползване на заеми, а в контекста на сегашните реалности и чрез ефективно усвояване на европейските средства. В тази насока административният капацитет на общините е от решаващо значение, което от своя страна е директно свързано с въвеждането на необходимите механизми и система за финансов контрол и управление.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек