Акредитивна форма на разплащане.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-09-17
Рейтинг:
2.7778 1 2 3 4 5
(9 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
 (24 лв) 22.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.20 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (34KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на акредитивните плащания, участници: наредител по акредитива, банка-издател, бенефициент, авизираща банка, потвърждаваща банка, банка-платец, акцептираща банка, негоцираща банка, рамбурсираща банка; видове акредитиви, права и задължения на участниците в акредитивната операция.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Акредитивът е широко разпространена форма на плащане в международната търговия. Акредитивът е писмен документ, издаден от платеца, с който се нарежда на обслужващата го банка да заплати посочената в него сума на контрагента при изпълнение на определените в документа условия. Плащането става на основата главно на предварително блокирани средства по специална сметка, обикновено в банката на доставчика.

Основното предимство на акредитивната форма на плащане е, че тя разрешава главните противоречия между продавача и купувача при осъществяване на външнотърговските сделки, а именно:
- купувачът да получи своевременно и в добро състояние договорените стоки, плащането на които се предпочита да се извърши след получаването им и
- продавачът са е сигурен, че ще получи еквивалента на продадените стоки, т.е. да се гарантира плащането му. При определени обстоятелства той иска гаранция за плащането и преди да е започнало самото производство на стоките.

Посочените противоречия между двете страни в разплащателните отношения най-добре се решават чрез акредитивната форма на плащане. Тя гарантира плащането на доставчика (износителя). И тази гаранция се основава или на предварително блокирана сума на платеца, или на финансовата мощ и кредитоспособността на банката, гарантираща плащането.

По своята същност акредитивите биват два вида: обикновени и документарни. За разлика от обикновените, при документарните акредитиви банката приема посредничеството да заплати сумата, представляваща еквивалент на изпратената стока, срещу депозирани при нея документи, доказващи изпълнението на определената стокова доставка, съгласно изискванията на договора. Във външнотърговския оборот банката осъществява по нареждане на вносителя плащане в полза на износителя или акцептира тратата, издадена от вносителя, в рамките на определената сума и срок в акредитивното нареждане само при представяне от износителя на стоково-разпоредителните документи (фактура, транспортен документ, застрахователна полица и др.), доказващи, че стоката е експедирана в договорираното количество и качество на адреса на вносителя или е предадена на склад в негово разпореждане.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек