Финансов анализ на фирма "Микродвигатели" АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-15
Рейтинг:
2.6 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 67 стр.
Университет: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ликвидност, платежоспособност, кредитоспособност, рентабилност, обръщаемост на активите, финансова автономност, вземания, задължения, капиталова адекватност, капиталова структура, имуществена структура, пасиви, активи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Управлението на стопанските субекти (физически и юридически) обхваща широк кръг от функции, чрез които се реализира същността на съвременния мениджмънт, за осъществяването на управленските функции особено значение има анализът на финансовото и изобщо на стопанското състояние на фирмата. Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството.

Световната теория и практика е създала и отработила голямо разнообразие от методи на статистика и в частност на финансовия анализ, които все повече намират приложение в управлението на фирмите. През последните години интересът у нас към методите на финансовия анализ все повече нараства. Много стопански ръководители и изпълнители все по-осезателно чувстват потребността от ефективен инструментариум на финансовия анализ. При разработването на различни бизнес планове на фирмите потребността е особено подчертана.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек