Агенция за събиране на държавни вземания, принудително изпълнение по събиране вземанията.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-12-04
Рейтинг:
3.6429 1 2 3 4 5
(14 гласа)
Дължина: 25 стр.
Университет: Стопански колеж - УНСС
Специалност: Счетоводство
Предмет: Данъчен контрол
Цена:
 (26 лв) 24.70 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.30 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (73KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организационна структура на Агенцията за държавни вземания, функционална структура на агенцията, регионалните дирекции и териториалните подразделения, принудително изпълнение по събиране на вземанията – предмет, способи, действия; обща характеристика на данъчното производство при принудително събиране на вземания.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Агенцията за държавни вземания (АДВ) е създадена през 1999 г. с изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните вземания.

Основните функции на АДВ и правомощията на нейните органи са уредени в Закона за събиране на държавните вземания(ДВ, бр. 46/07.05.2002г) и Данъчен процесуален кодекс(ДВ, бр. 45/30.04.2002), който разграничава публичните от частните вземания на държавата и общините и определя реда за доброволното и принудителното събиране на публичните вземания, каквито са данъците, митата, задължителните осигуровки и други вноски към бюджета.

Агенцията за държавни вземания обезпечава и събира принудително публичните вземания. Освен това, АДВ издава актове за установяване на наличието и размера на определени със закон частни държавни вземания, каквито са тези по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990г., вземанията на закритите държавни фондове-Държавен фонд за реконструкции и развитие и Държавен фонд "Енергийни ресурси", вземанията, придобити от държавата от банките в несъстоятелност, както и вземанията по предоставени държавни гаранции и кредитни споразумения.

Агенцията за държавни вземания участва във всички дела по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с публични вземания. Съгласно Закона за събиране на държавните вземания, АДВ приема, съхранява и продава всички конфискувани или отнети в полза на държавата вещи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек