Данъчен контрол върху доходите на физическите лица от извънтрудови правоотношения

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-05-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство
Предмет: Данъчен контрол
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (52KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

данъчен контрол, доходи на физически лица и ЕТ, източници на доходи, извънтрудови правоотношения, данъчни субекти и обекти на облагане, приходи и разходи на държавния бюджет

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

През 1998 г. облагането на доходите на физическите лица беше уредено със ЗОДФЛ. Законът претърпя едно изменение и допълнение, обнародвано в ДВ бр. 71/98г. То беше продиктувано от Решение №6 на Конституционния съд от 19.03.1998г., с което общинските съвети да определят конкретните размери на окончателния годишен (патентен) данък за дейностите по чл. 31, ал.1, т.3, 4, 5, 6 и 7 от закона.

Със ЗИДЗОДФЛ се фиксираха конкретни размери на патентния данък за дейностите по чл.31 от Закона по групи населени маста според функционалния им тип. Освен тази промяна, бяха изменени и допълнени и други текстове на закона. Последното изменение и допълнение на закона е обнародвано в ДВ, бр.153/23.12.’98г.

Данъчното облагане на доходите на физическите лица е важен елемент от данъчната система на всяка една страна. То има съществено значение за формирането на бюджетните приходи, поради което и усъвършенстването на законодателната уредба беше особено наложителна. Новият закон в значителна степен отстрани недостатъците на ЗДОД. Така например за целите на данъчното облагане старият закон употребяваше понятието “гражданство”, положение, отдавна изоставено от съвременните данъчни законодателства. От доходите, реализирани от български граждани в чужбина, обект на облагане бяха само внесените в страната. Прилагаха се две отделни скали за доходите от трудови и извън трудови правоотношения, с което се нарушаваше неравнопоставеност в данъчното третиране на стопанските субекти. Недостатъци се наблюдаваха и в процедурите по определяне и събиране на данъка върху доходите от извън трудови правоотношения и др.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек