Дълготрайни активи на фирмата – характеристика, осигуреност, използване и ефективност

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-14
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

материални и нематериални дълготрайни активи, финансови дълготрайни активи, положителна репутация, оценка и преоценка на дълготрайните активи, цена на придобиване, възстановителна и остатъчна стойност, показатели за ефективност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ролята и развитието на индустрията като основен отрасъл от икономиката на страната ни заемат централно място сред темите в икономическия живот на България. Определено може да се каже, че именно на индустрията би трябвало да се разчита изключително много при решаването на някои по-важни задачи като: динамизиране и диверсификация на икономиката, решаване на проблемите на заетостта, подпомагане на иновации и технологии, интернационализация на бизнеса и т.н.

Всички тези аспекти от развитието на индустрията като отрасъл се обединяват от нейната главна цел, а именно – чрез своята продукция да задоволява потребностите на обществото. За производството на тази продукция фирмите трябва да разполагат с различни по вид и количество ресурси. Най-общо те могат да се групират в три групи: средства на труда, предмети на труда и работна сила.

От особена важност са средствата на труда или тъй наречените дълготрайни активи на фирмата – земя, сгради, машини, стопански инвентар, ценни книжа, патенти, лицензи, научни разработки и др. Тяхното осигуряване, състояние, използване и възпроизводство в голяма степен предопределят стопанските и финансовите възможности и развитието на предприятията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек