Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-09-15
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 24 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (59KB)          Html format .Html (41KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

счетоводно отчитане; дълготрайни материални активи (ДМА) – характеристика, състав, структура, оценка, ревалоризация, амортизация; бюджетни предприятия

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дълготрайните активи фирмата (ДА) представляват съставна част от всички активи в едно предприятие. По същество те представляват инвестирани от предприятието средства в активи, които участват в стопанската му дейност през един сравнително дълъг период от време, през който пренасят своята стойност в разходите на части.

Според чл. 14 от Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.) активите са дълготрайни (дългосрочни), когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесет месечен период.

Понятието “Дълготрайни активи” се установява нормативно през 1991 г. с приемането на Закона за счетоводството. Като дълготрайни активи се обозначават обектите в които фирмата е направила дългосрочни инвестиции за реализиране на дейността си. Те са ресурси, които се контролират от фирмата в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. В преобладаващата си част дълготрайните активи приемат формата и съдържанието на средствата на труда и формират икономическата мощ на предприятието. Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. Те включват също и инвестициите на фирмата, насочени към увеличаване на собствения си капитал.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.64 сек