Съвременното геополитическо положение на България

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-02-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Специалност: Международни отношения
Предмет: Геополитически аспекти на страните от Централна и Югоизточна Европа
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (46KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Източна Европа, Евразия, Турция, Германия, геостратегия, геополитика, Балкански полуостров, геополитика, търговски стокообмен на балканските страни

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Мястото на България в геополитическата структура на света се обуславя от положението й спрямо Големите пространства, геоикономическите и геокултурни особености на регионите, както и от пространствената й близост до конфликтни или нестабилни (наситени с етнокултурно разнообразие) региони. Геополитическият потенциал на България, съизмерим с детерминантите на територията (111 хил. кв. км), населението (7,5 млн. души) и икономиката, формира геопространство от нисък ранг, както в глобален, така и в регионален аспект, което поставя страната ни в обсега на силна зависимост от външно влияние. България попада сред обектите на геополитическо въздействие от страна на други държави или съюзи, т.е. функцията и на реципиент на политическо влияние е преобладаваща, в сравнение с тази на негов износител.

На микрониво, положението на България в Югоизточна Европа се определя от присъствието й като съставна част на Балканския геополитически възел – субрегион, в който културното и етническо многообразие е пословично известно. Полуостровът традиционно е символ на нестабилност, изразяваща се в междуетническо напрежение и териториални претенции, които са причина за чести военни стълкновения.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек