Финансови пазари

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-11-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 84 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (147KB)          Html format .Html (60KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Българска народна банка, финансови пазари, фондови пазари в България, банкова система в България, ликвидни проблеми на банковата система, основен лихвен процент, банкови резерви, Паричен пазар, Българска фондова борса – София (БФБ – София), междубанков паричен пазар, валутен пазар, спот сделки, капиталов пазар, държавни ценни книжа, лихва, падеж, брейди-облигации, еврооблигации, репо-сделки, компенсаторни инструменти, акционерен капитал

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Развитието на финансовата система има важен принос за състоянието на икономиката на дадена страна. Резултатите от съвременните изследвания наблягат на факта, че индикаторите за финансовото развитие, като високите равнища на финансови активи и капитализация на фондовия пазар, имат директна връзка с икономическия растеж. Емпирично е доказано, че страните, които провеждат последователна политика, подкрепяща развитието на финансовите пазари, регистрират по-значителен икономически напредък. Макроикономическата и финансовата стабилност са тясно свързани и връзката им е двойствена. Лошото състояние на финансовата система в рамките на продължителен период от време се отразява негативно върху равнището на спестяванията и инвестициите, води до неефективност на финансовото посредничество и платежната система, като по този начин въздейства върху ефективността на инвестициите и потенциала за макроикономически растеж. От друга страна, макроикономическата нестабилност е важен фактор за генерирането на финансови кризи.

Последните няколко “преходни” години от икономическото развитие на България потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж. Това изглежда важи и за останалите балкански страни в преход. В почти всички случаи лошото представяне на финансовата система е фактор, допринасящ за началото на макроикономическата криза и същевременно е фактор (заедно със забавените политически и икономически реформи), който допринася за задълбочаването на кризата.

Преходът от планова към пазарна икономика, извършван в България през последното десетилетие, включваше два основни типа промени: промени в институциите и промени в моделите на икономическо поведение. Те от своя страна предполагаха институционални и поведенчески промени във финансовата система, и съответно изграждането на ефективни финансови пазари. Важността на тези промени произтича от факта, че банковата система и капиталовия пазар, поради своите връзки със спестяванията и инвестиционните решения, играят значителна роля за подобряването на разпределението на ресурсите, макроикономическата стабилност и представянето на икономиката.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек