Доклад за проведено практическо обучение в „Първа инвестиционна банка” АД – клон Добрич

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-10-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 65 стр.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (59KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Първа инвестиционна банка, банкова дейност, български финансов пазар, MasterCard, VISA International, S.W.I.F.T., овърдрафт, микрокредититане, паричен пазар, револвиране, банкови сметки, видове кредити, RINGS

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Първа инвестиционна банка АД (Банката) е създадена в Република България и има седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков 37.

Банката има пълен банков лиценз, издаден от Българска народна банка (БНБ), според който може да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство.

Банката притежава универсална банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина Банката има чуждестранни дейности в Кипър и Албания.

В резултат на успешно първично публично предлагане на нови акции на Българска фондова борса – София, Банката е регистрирана като публично дружество в Регистъра на Комисията за финансов надзор в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа на 13 юни 2007. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 550 банки от целия свят. Тя е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране. Към 31.12.2007 г. ПИБ има общо 120 клона и офиса: централа, 119 клона и офиса, покриващи територията на страната, един клон в Кипър.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек