Казус по Микроикономика

Вид: казус
Прибавен: 2009-08-13
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 25 стр.
Университет: Нов Български Университет
Специалност: Икономика и бизнес администрация
Предмет: Микроикономика
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (156KB)          Html format .Html (65KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

динамика на приходите на фирмата, общи и пределни приходи, Закон за търсенето, елементи на маркетинговия микс, определяне оптимален обем на производството, степен на конкурентност на пазара, регулиране пазарните отношения, Комисия за защита на потребителите, ефективност на потребителския избор

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В таблицата по-долу са дадени някои количествени съотношения, характерни за разходите за производството на един продукт, осъществявано в краткосрочен период от фирма “XYZ”, както и за цената, по която тя продава различните количества от него.

А) Попълнете липсващите данни, като използвате теоретичните постановки за:
 връзката между разновидностите на разходите на фирмата в краткосрочен период;
 динамиката на приходите на фирмата.

Решение:

Да предположим, че разглежданата фирма реши да продава на по-ниска цена. Естествената реакция на останалите участници на пазара е да направят същото. Ефектът за фирмата ще бъде за твърде кратък период от време и много скоро всички ще се окажат в изходно положение. От този сценарий ще спечелят най-вече потребителите на съответния продукт.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек