Особености на придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост в община Сливен

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-03-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Публична администрация
Предмет: Управление на собствеността в публичния сектор
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (21KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

общинска собственост, община Сливен, общинска администрация, Дирекция "Общинска собственост", регистрация и разпореждане с общинска собственост, управление и приватизация на общинска собственост

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Чл. 25 от Устройствения правилник на Общинска администрация Сливен – дефинира функциите на Дирекция "Общинска собственост".
Функциите на Дирекция "Общинска собственост" в община Сливен са:

1/ Регистрира, актува и осъществява надзор на общинската собственост.

2/ Осъществява издирване и изземване на незаети и завзети без законово основание общински имоти.

3/ Организира и извършва подготовка на сделките по придобиване и разпореждане с общинско имущество - продажба, предоставяне за ползване, учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване, замяна на имоти и вещи общинска собственост, ликвидиране на съсобственост между общината и други лица или държавата, ипотекиране, дарения и внасяне на имоти в капитала на търговските дружества, концесии и води регистър за сключените договори.

4/ Организира и води дейността по управлението на имотите общинска собственост – отдаване под наем, контрол по изпълнение на наемните договори, предприемане на действия по принудително събиране на наемите на нередовни наематели, освобождаване на имотите от нередовни наематели и води регистър на сключените договори.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.54 сек