Статистическо изследване на качеството на произведената продукция и производителността на труда във фирма Инкотех ООД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-07-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: СВУБИТ
Специалност: Информационни технологии
Предмет: Статистика
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (103KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

статистическа съвкупност – моментна, периодична, генерална, репрезентативна; статистически признаци – метрирани, неметрирани, постоянни, непостонянни, факторни, резултативни; измервателни скали – номинални, рангови, ординални, интервални; статистическа групировка; статистически редове; средни величини – алгебрични, мода, медиана; статистическо разсейване – средно квадратично отклонение и дисперсия; корелация; регресия; регресионен анализ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Предмет на изследването е контролът на качеството на произведената продукция и на производителността на труда във фирма Инкотех ООД, гр. София.

Във връзка със статистически контрол на качеството на произведената продукция са направени измервания на номиналния диаметър на 143 машинни елемента, произведени от един работник.

Във връзка с изследването на производителността на труда статистическото изучаване акцентира върху изследването на връзките и взаимозависимостите между трудовият стаж на един оператор на автоматичен струг и броя на произведените изделия за един работен ден. Задачите тук са две: на първо място да се установи с подходящи статистически измерители производителността на работниците и на второ, но не по-малко важно място, дали трудовият стаж на работниците, заемащи еднаква длъжност, влияе пряко върху тяхната производителност (брой на произведените машинни елементи за един работен ден).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек