Право на Европейския съюз

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-09
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 17 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (51KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

право на ЕС – разделение, субекти, принципи, първично и вторично право; Конституция на ЕС

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съвременните международни отношения непрекъснато се развиват и усъвършенстват, а заедно с тях се развиват и международноправните форми, които ги уреждат. Те следват един път на търсене и конструиране на онези правни модели, които най-пълно и ефикасно да задоволят нуждите на днешния свят. Нужди, които се дължат на все по-задълбочаващите се интеграционни процеси между държавите. Един от тези модели, които постигат все по-голяма взаимозависимост, взаимообвързаност и общи форми на управление на субектите на международното право, безспорно е Европейският съюз (ЕС). От страна на юридическата наука представлява голям интерес определянето на неговата правосубектност.

Очевидно е, че ЕС не е традиционна междудържавна организация, а специфично правно образувание. Някои от въпросите, които изискват своето изясняване са: (а) какво представлява като правен субект този съюз; (б) легитимни ли са решенията му по отношение на други международноправни субекти и доколко те обвързват страните-членки; (в) ограничава ли се правото на страните-членки на самостоятелна изява на международното поле. Последното е от особена важност за изясняване влиянието на членството в ЕС върху суверенитета на отделните страни.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек