Историческо развитие на Европейския съюз. Институции и управление

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-01-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 80 стр.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (208KB)          Html format .Html (75KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

европейска икономическа интеграция, Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на ЕС, Европейски съвет, Европейски съд, Европейска сметна палата, Лисабонска стратегия, глобализация, трансформация, иновации, регионална политика на ЕС

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

проблематиката обхваща историческите предпоставки за възникване и развитие на подобна обединена общност от различни страни. Актуалността е породена от възможностите и предизвикателствата през ЕС както на едно политическо, но така също и на икономическо, социално и обществено ниво на развитие.

В частност целта на анализа е де се разкрият основните интеграционни процеси в ЕС, основните тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на ЕС, като се анализира и разгледа развитието и тенденциите на развитие на инвестиционната дейност с оглед практическо съпоставяне, анализиране на основни положителни насоки на развитието му, тенденции на развитие, потенциални заплахи и неблагоприятни тенденции на развитие, като на тази база да се определят и основните насоки на развитието на ефективно действащ затворен в ЕС. Анализът включва практическото систематизиране на основните тенденции при изграждането на единен вътрешен пазар и възможностите за капиталова осигуреност на всяка една страна, пряко свързани с привличането на преки инвестиции и свободно навлизане на капитали в икономиката. На базата на този анализ се разкриват и основните недостатъци, правят се заключения, изводи и препоръки относно подобряване на институционалната и законодателна рамка определяща и регламентираща предприсъединителната стратегия в ЕС.

Методи в анализа. Използваните са методите на теоретичния, аналитичния и сравнителния анализ. Използваните методи са свързани с конкретен исторически анализ на възникването на стратегията за развитие и конкурентноспособност в ЕС по отношение развитието на Съюза и тенденциите, които предопределят неговото по-нататъшно развитие; възможностите за разширяване на инвестиционната дейност следствие добре изградената и ефективно функционираща нормативна и институционална рамка, регламентираща действията на икономическите участници и конкурентноспособността на присъединяващите се страни и в частност на България. Анализът включва и самите икономически контрагенти на подобен род пазари и възможностите за тяхното развитие не само във вътрешния пазар на ЕС, но и по отношение взаимодействието им със страните, кандидатстващи за членство в ЕС, както и по отношение външна инвестиционна дейност с други страни, извън ЕС.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.68 сек