Европейски съюз.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-01-25
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 77 стр.
Университет: Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика
Специалност: Счетоводство, анализ и одит
Предмет: Световна икономика
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (97KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

история на ЕС, развитие на европейската икономическа интеграция, процес на разширяване, хронология на европейската интеграция, институции на ЕС (Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз, Европейски съвет, Съд на Европейските общности, Европейска сметна палата), присъединяване на България към ЕС, хронология на отношенията България - ЕС, двустранните отношения България - ЕС.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Развитието на интеграционните процеси в Европа се основава на европейската идея и търсенето на форми за очертаване на идентичността и единството на държавите от континента. Идеята за обединена Европа възниква през ХІХ век и се свързва с преодоляването на националистическите противоречия между отделните държави. Важно място в това отношение заема виждането за културната единичност на Европа с останалия свят, която да бъде фактор за икономическото и политическото обединение на държавите. В тази насока разрастването на европейското движение между двете войни се свързва с търсенето на общ подход при решаването на краткосрочни икономически проблеми, военностратегически сътрудничества и федералистки планове.

След Втората световна война идеята за обединена Европа се свързва с изграждането на международни организации, които да преодолеят наслоените различия между отделните държави и да създадат механизми за политически диалог. Наред с това се поставя въпросът за степента на правомощия на тези организации, като се оформят две концепции за функционирането им:

• междуправителствени организации с малък секретариат, даващи възможност за открито поставяне на въпроси от представители на правителствата;
• национални организации с изпълнителни органи, които да подготвят решения, обсъждани от представители на правителствата и приемани с мнозинство.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек