Присъединяване на България към ЕС и НАТО.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-12-29
Рейтинг:
4.375 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 33 стр.
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (101KB)          Html format .Html (45KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

присъединяване на България към ЕС, готовност за членство, предпазни клаузи и други мерки (съдебна власт и борба срещу корупцията, земеделски фондове, безопасност на храните, авиационна безопасност), история на НАТО, страни членки, приемане на нови членове, основни въпроси от дневния ред на Алианса.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

На 14.12.1995 г. България подаде молба за присъединяване към Европейския съюз. За да стане това успешно е необходимо да се спази процедурата по присъединяване. Комисията разглежда общите възможности и проблеми на поисканото присъединяване. След това съветът взема решение за започване на преговорите. Съветът иска становището на Комисията и решава дали да уважи молбата за присъединяване. По време на преговорите Европейския парламент бива информиран за хода на преговорите. Той трябва да одобри с абсолютно мнозинство новото приемане на държави. След това Съветът взема решение, като има в предвид и договорения договор за присъединяване. Договорът за присъединяване трябва да се ратифицира от всички държави по договора. Процедурата за присъединяване завършва с депозирането на ратификационни грамоти. Новоприсъединената държава поема правата и задълженията на страна – членка на Съюза. В настоящата курсова работа ще се опитам да разгледам хода на преговорите у нас.

През 2002 г. Европейският съвет оповести своята цел да приветства България и Румъния в Европейския съюз през 2007 г., при условие, че те постигнат необходимия напредък при изпълнение на критериите за членство. Преговорите за присъединяване приключиха през м. декември 2004 г. Договорът за присъединяване бе подписан през м. април 2005 г. Към днешна дата Договорът е ратифициран от България, Румъния и 21 държави-членки. Ратификацията е в процес в оставащите четири държави-членки. Договорът гласи, че България и Румъния ще се присъединят на 1 януари 2007 г., освен ако Съветът, по препоръка на Комисията реши присъединяването да бъде отложено за някоя от държавите до 1 януари 2008 г.

Преговорите за присъединяване с България приключиха успешно през м. декември 2004 г. Договорът за присъединяване беше подписан през м. април 2005 г. България и 14 държави-членки вече са го ратифицирали. Договорът предвижда присъединяване на 1 януари 2007 г., освен ако Съветът, по препоръка на Комисията, реши то да бъде отложено до 1 януари 2008 г.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек