Договорени преходни периоди по глава 22 „Околна среда”

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Международни икономически отношения
Предмет: Евроинтеграция
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (112KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

първоначални, оттеглени и съкратени преходни периоди; основни директиви на ЕС по околна среда; емисии на летливи органични съединения; опаковки и отпадъци; депа за отпадъци; пречистване на градски отпадъчни води; комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване; стари автомобили; големи горивни инсталации

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Директивата поставя редица основни технически, организационни и административни изисквания към страните членки, а именно:

 Издаване на разрешително за всяко заустване във водните обекти, което съдържа някое от веществата то Списък 1 (максималната допустима концентрация на едно вещество в отпадъчните води и максимално допустимо количество на вещество в отпадъчните води за определен срок); за поддържане на списък на заустванията на отпадъчни води, които съдържат вещества от Анекс І;

 За намаляване на замърсяването с вещества от Анекс ІІ държавите-членки следва да въведат разрешителни за заустване на отпадъчни води (емисионни норми, основани на целите – стандартите за качество на водите във водоприемниците съобразени с нормите определени в директивите на ЕС); приемане на програми, включващи въвеждане на нови икономически обосновани технологии, включително за определен регион, източник на замърсяване, индустриални сектори, отделни вещества и други.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек