Регионално устройство на територията. Устройствена политика на Община Елин Пелин

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 94 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Финанси
Предмет: Финанси
Цена:
 (80 лв) 64.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 16.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (174KB)          Html format .Html (55KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

регионално устройство на територията, устройствена политика, административен и икономически подход за подялба, Закон за устройство на територията, Европейска регионална политика, структурни и предприсъединителни фондове на Европейския съюз

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Темата е особено актуална днес, защото при устройството на територията, използването на собствеността не може да бъде в ущърб на обществения интерес, тъй като условията в жизнената среда са от изключителна обществена значимост, а територията е национално богатство.

В по- широк смисъл понятието "устройство на територията" включва следните видове дейности: определяне на предназначението на териториите и поземлените имоти; урегулиране и застрояване; инвестиционни проектиране на сгради и съоръжения; разрешаване и изпълнение на строителството; приемане на строежите и въвеждането им в действие; административните производства по издаване на административни актове; провеждане на административен и съдебен контрол и други дейности на държавните и общинските органи, на които са предоставени правомощия да решават конкретни въпроси по устройството на територията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек